Vilkår og betingelser

1. Gyldighedsområde

For alle leverancer fra Schmeichelgarne til forbrugeren (§ 13 BGB (tysk lov om borgerlige retsforhold)) gælder disse generelle forretningsbetingelser (AGB).

2. Kontrahent

Købskontrakten indgås med:

Kremke Handelsgesellschaft mbH
Direktør Britta Kremke
Am Kanal 4, 19372 Garwitz
Amtsgericht Schwerin, HRB 9705, Tyskland
Momsregistreringsnr.: DE257854334
IBAN: DE97 1404 0000 0209 3698 00
BIC: COBADEFFXXX
OBS: Med øjeblikkelig virkning (marts 2017) vil kun betalinger til Paypal-kontoen, der er angivet på din faktura, have en "frigørende virkning" (hvilket betyder, at du har betalt din faktura). Tjek venligst regningen, du modtog fra Paypal.

Du kan kontakte vores kundeservice med spørgsmål, reklamationer og klager på ugedage fra kl. 8:30 til 17:00 på telefonnummer +49 (0)38722 227 22 samt pr. e-mail til info@schmeichelgarne.de.

3. Tilbud og indgåelse af kontrakt

3.1 Visningen af produkterne i online-shoppen sker med forbehold for ændringer og udgør ikke noget juridisk bindende tilbud, men derimod en opfordring til afgivelse af et tilbud. Der tages forbehold for fejl.

3.2 Ved at klikke på bestillingsknappen som det sidste skridt i bestillingsprocessen afgiver du en bindende bestilling af de varer, som er anført på bestillingssiden. Din bestilling udgør et tilbud til os om indgåelse af en købskontrakt. Når du afgiver en bestilling hos os, sender vi dig en e-mail, der bekræfter modtagelsen af din bestilling og anfører detaljerne (ordrebekræftelse). Ordrebekræftelsen udgør ikke nogen accept af dit tilbud, men skal kun informere dig om, at din bestilling er modtaget af os. En købskontrakt indgås først, når vi afsender det bestilte produkt til dig og bekræfter for¬sendelsen til dig med endnu en e-mail (forsendelsesbekræftelse). Der oprettes ikke nogen købs¬kontrakt for produkter fra en og samme bestilling, der ikke er angivet i forsendelsesbekræftelsen.

4. Fortrydelsesret for forbrugere

Information om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til, inden for fjorten dage, at fortryde denne aftale uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen beløber sig til fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjeperson, der ikke er initiativtageren, har taget den sidste vare i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Schmeichelgarne c/o Kremke Handelsgesellschaft mbH, Am Kanal 4, D-19372 Garwitz, info@schmeichelgarne.de, Telefon: 038722-227-22, Fax: 038722-227-50) ved hjælp af en entydig forklaring (f.eks. et brev sendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til dette formål kan du anvende den vedhæftede standardfortrydelsesformular, som dog ikke er påkrævet ved lov. Til sikring af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender os meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten før fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen
Hvis du fortryder denne aftale, er vi forpligtede til omgående og senest fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale er modtaget af os, at refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der opstår ved, at du har valgt en anden form for levering end den mest favorable standardlevering, som vi har tilbudt). Til denne refusion anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt blev aftalt noget andet med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet et gebyr på grund af denne refusion. Vi kan nægte refusionen, indtil vi igen har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis på, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvilket der sker først. Du skal omgående og under alle omstændigheder senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder købet, returnere varerne eller aflevere dem til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne før udløb af fristen på fjorten dage.

Du skal afholde de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne. Du vil kun blive holdt ansvarlig for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til en håndtering, som ikke er nødvendig for at teste varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde. Fortrydelsesretten gælder ikke ved følgende aftaler:

Aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvor fremstillingen er afhængig af et individuelt valg eller en afgørelse hos forbrugeren, eller hvor varen entydigt er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere aftalen, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.)
– Til Schmeichelgarne c/o Kremke Handelsgesellschaft mbH, Am Kanal 4, 19372 Garwitz, info@schmeichelgarne.de, Fax: 038722.-227-50
– Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/tilvejebringelse af følgende tjenesteydelse (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens/Forbrugernes navn
– Forbrugerens/Forbrugernes adresse
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved –meddelelse på papir)
– Dato (*) Slet det ikke gældende. Ud over den fortrydelsesret, som du ifølge loven har ret til, yder vi en frivillig tilbagetagelsesgaranti på 6 måneder. Dette begrænser på ingen måde den lovmæssige fortrydelsesret, fristen hertil begynder efter udløb af den lovmæssige fortrydelsesfrist. Indtil udløb af fristen til den lovmæssige fortrydelsesret gælder de der anførte lovmæssige betingelser.

5. Priser og forsendelsesomkostninger

5.1 De priser, der er angivet på produktsiderne, indeholder den til enhver tid gældende moms og yderligere priskomponenter.

5.2 Forsendelsesomkostninger
- til Tyskland: 3,90 EUR
- til Østrig og resten af EU: 12,00 EUR
- til Schweiz: 24,90 EUR
- til USA, Canada og resten af verden: 24,90 Ved bestilling af varer til en værdi af mindst 30 euro sendes varen gratis inden for Tyskland.

6. Levering

6.1 Leveringen sker inden for Tyskland med DPD eller med det tyske postvæsen som forsikret pakke og i tilfælde af små mængder også som brev.

6.2 Leveringstiden inden for Tyskland beløber sig til 2-4 ugedage. Med hensyn til eventuelle afvigende leveringstider henviser vi til den relevante produktside. Skulle der ske forsinkelser i udleveringen, bliver kunden informeret så hurtigt som muligt.

6.3 Som udgangspunkt sender vi bestillinger samlet i én forsendelse. Hvis enkelte varer i en bestilling ikke er på lager, forsinkes leveringen af hele bestillingen på tilsvarende vis. En del¬levering er mulig efter aftale på forhånd. Del-/ og efterleveringer til en vareværdi fra 30 euro sender vi uden forsendelsesomkostninger, derunder pålægges yderligere forsendelsesomkostninger.

7. Betaling

7.1 Betaling sker efter eget valg pr. Paypal-faktura (er også mulig uden Paypal-konto), pr. Paypal eller debitering. Ved betaling efter regning skal betalingen ske 14 kalenderdage fra fakturas dato.

7.2 En ret til modregning kan kun tilkomme dig, hvis dine modkrav fastlægges juridisk som retsgyldige eller er ubestridte eller er blevet anerkendt af os skriftligt.

7.3 Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som kravene er opstået af det samme kontraktlige forhold.

8. Ejendomsforbehold Indtil komplet betaling forbliver varen vores ejendom.

9. Garantiydelse Garantiydelsen sker i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ved alle fejl og mangler, som måtte optræde under den lovmæssige garantifrist på to år fra levering, har du den lovmæssige ret til efteropfyldelse (efter dit eget valg: afhjælpning af fejlen eller ombytning) og - hvis de lovmæssige forudsætninger foreligger - de lovmæssige rettigheder til en reduktion eller annullering af aftalen foruden skadeserstatning.